Nagode by Solomon Lange lyrics

Nagode by Solomon Lange Lyrics Sabon rai, ka bani, nagode/ Ceto, ka bani, nagode/ Taimako, ka bani, nagode/ Nasara, ka bani, nagode/ Iyali, ka bani, nagode/ Abokane, ka bani, na gode/ Sujada ne nake/ Godiya ne nake/ Sujada ne nake/ Godiya ne nake/ Sujada ne nake, Jesus is here by Glowreeyah ya Yesu/ Godiya ne …